• Kalendarz roku szkolnego

    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

      

     L.P.

     Wydarzenie

     Termin

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     1 września 2020 r.

     2.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     25 czerwca 2021 r.

     3.

     I śródrocze

     1 września 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.

     4.

     II śródrocze

     1 luty 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

     5.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 grudnia - 31grudnia 2020 r.

     6.

     Ferie zimowe

     18 stycznia – 31 stycznia 2021 r.

     7.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     1 - 6 kwietnia 2021 r.

     8.

     Dni wolne świąteczne

     11 listopada 2020 r. - Narodowe Święto Niepodległości

     1 stycznia 2021 r. - Nowy Rok

     6 stycznia 2021 r. - Święto Trzech Króli

     3 maja 2021 r. – Święto Konstytucji 3go Maja

     3 czerwca 2021 r. – Boże Ciało

     9.

     Dni dodatkowo wolne

     12 - 13 listopada 2020 r.

     31 marca 2021 r.

     25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

     28 maja 2021 r.

     4 czerwca 2021 r.