Nawigacja


Ks. Jan Tawardowski

1915 - 2006

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Informujemy, że dnia 14 października 2019 r. (poniedziałek) nie ma zajęć dydaktycznych. Uczniowie przychodzą w godz. 9.00-12.00. Biorą udział w uroczystości Ślubowania pierwszoklasistów i Dnia Edukacji przygotowanego przez Samorząd Uczniowski. W tym dniu nie ma obiadu, a świetlica działa od godz. 8.00

 • Akcja Mural - odkryj w sobie muralowca!

  Zachęcamy uczniów do konkursu plastycznego mającego na celu stworzenie projektu muralu techniką dowolną. Najlepszy pomysł zostanie przeniesiony na ścianę budynku w samym centrum Warszawy.

 • Zagrożenia związane z e-papierosami

  Minister Edukacji Narodowej skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

 • Druga zmiana rozkładu dzwonków

  W zakładce "Rozkład dzwonków" po lewej stronie zamieszczamy nowy, nieznacznie zmieniony rozkład obowiązujący od 24 wrzesnia 2019 roku.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Wracamy dziś do szkoły, witają nas te same sale i korytarze, które opuszczaliśmy dwa miesiące temu. Wtedy ze świadectwami w ręku, z radością rozpoczynaliśmy wakacje. Czas jednak biegnie nieubłaganie i oto stoimy dziś u progu nowego roku szkolnego 2019/2020.

  Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata, jeszcze grzeje słońce, tęsknimy za ciepłym morzem i górskimi szlakami, ale w kalendarzu pojawiła się data 1 września, podobnie jak w 1939 roku – równo osiemdziesiąt lat temu. 1 września 1939 roku o 4.45 rano Niemcy atakują Polskę od zachodu, północy i południa. Dwie godziny później pierwsze bomby spadają na Warszawę. Zaczyna się II wojna światowa – najkrwawsza wojna nowoczesnego świata.

  Uczcijmy minutą ciszy pamięć bohaterskich, polskich żołnierzy poległych i walczących w obronie Ojczyzny. Zachowajmy także w pamięci wszystkie ofiary tej wojny, niech wspomnienia o nich nigdy nie zaginą. Dziękuję!

  Kochani uczniowie – czeka nas kolejny rok zdobywania wiedzy, poszukiwania i dociekania tajemnic. Ten rok szkolny będzie podobny do minionego. Będą klasówki, wypracowania i konkursy, będą oceny dobre i złe. Będzie radość, uśmiech i łzy... Jednak jedno jest pewne - będziecie tutaj bezpieczni i pod dobrą opieką pedagogiczną.

  Uroczyście ogłaszam, że rok szkolny 2019/2020 został rozpoczęty!!!

   

   

 • Zmiana rozkładu dzwonków

  Informujemy, że od poniedziałku 16 września nastąpi zmiana rozkładu dzwonków.

  Poniżej podajemy nowy rozkład, który zamieszczamy też w dzienniku elektronicznym.

   

   

  1. 8.00 - 8.45

  2. 8.55 - 9.40

  3. 9.50 - 10.35

  4. 10.45 - 11.30

  5. 11.35 - 12.20

  6. 12.4013.25

  7. 13.30 - 14.15

  8. 14.20 - 15.05

   

   

   

 • Zebranie z rodzicami

  Zapraszamy Rodziców na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 roku o godzinie 17.00.

  Podczas spotkania przedstawiona będzie organizacja pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Wychowawcy przekażą także wiele innych informacji dotyczących współpracy szkoły z rodzicami.

  Podczas spotkań w każdej klasie odbędą się wybory do tzw. trójek klasowych, a na zakończenie wybory do Rady Rodziców.

  Zapraszamy!

 • Obiady

  Informujemy, że zmienia się dostawca obiadów dla naszych uczniów.

  Umowa na świadczenie usług cateringowych zostanie podpisana z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "Kudaszewicz" z Sulbin.

  Posiłek będzie się składał naprzemiennie z zupy i drugiego dania.

  W jednym tygodniu - 2 x zupa i 3 x drugie danie, a w następnym tygodniu - 3 x zupa i 2 x drugie danie.

  Cena jednostkowa posiłku brutto wynosi 6,20 zł

  Proszę o zgłaszanie chętnych uczniów do wychowawcy do 6 września.

  Obiady ruszają od 9 września.

  Pozostała organizacja cateringu pozostaje bez zmian.

  Deklaracja_korzystania_z_obiadow_2019_2020.doc

 • Stypendium szkolne 2019/2020

  W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym informuję, że zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 z sekretariatu szkoły, do której uczeń uczęszcza, ze strony szkoły lub ze strony Gminy Kołbiel. Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 16 września 2019 r.

  Stypendium nie przysługuje:

  - uczniom klas zerowym,

  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kołbiel.

  WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2019_2020.docx

  Instrukcja_wypelniania_wniosku_o-stypendium-szkolne.docx

   

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w poniedziałek - 2 września 2019 roku o godzinie 10.00.

  Uroczystości szkolne poprzedzi msza święta, która zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Kołbieli o godzinie 9.00.

  Zapraszamy!

 • Podręczniki do religii na rok szkolny 2019/2020

  Oddział przedszkolny

  red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

  Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

  Wydawnictwo: Jedność, Kielce

  Klasa I

  red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

  Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Klasa II

  red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

  Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Klasa III

  red. J. Czerkawski, E. Kondrak

  Tytuł podręcznika: Jezus jest z nami, plus ćwiczenie

  Wydawnictwo : Jedność, Kielce

  Klasa IV

  red.: ks. Mariusz Czyżewski;

  Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Klasa V

   red.: ks. Mariusz Czyżewski;

  Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Klasa VI

  red.: ks. Mariusz Czyżewski;

  Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Klasa VII

  Autor: ks. Piotr Tomasik,

  Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej. Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić.

  Klasa VIII

  Autor: ks. Piotr Tomasik,

  Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

  Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić.

   

   

   

   

   

 • Świadectwa rozdane, więc życzymy...

 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  sekretarz szkoły


   

  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie,

  • biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office.

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

  • wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność

  Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:

  • znajomość prawa oświatowego, przepisów – Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela

  • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point), obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);

  • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

  • łatwość w redagowaniu pism urzędowych;

  • znajomość programów: SIO, Librus, Vulcan;

  • umiejętność interpretowania przepisów;

  • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań;

  • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych;

  • dyspozycyjność;

  • odpowiedzialność, rzetelność, solidność;

  • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność;

  • perfekcyjna organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

  1. Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku, należeć będzie między innymi:

  • załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

  • prowadzenie sekretariatu szkoły – również w zakresie kadrowym pracowników,

  • bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

  • wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

  • samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,

  • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

  • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,

  • wprowadzanie danych do obowiązujących systemów elektronicznych – SIO, SIOEO, Librus, Vulcan, ePUAP, PUE.

  • obsługa urządzeń biurowych,

  • kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,

  • dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

  • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,

  • dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,

  • dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

  • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

  1. Warunki pracy:

  • wymiar czasu pracy: 3/4 etatu

  • okres zatrudnienia: od  01.09.2019 r.

  • umowa na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.

  1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, Człekówka 62, 05-340 Kołbiel (pon. - pt. w godz. 10.00 – 14.00) lub pocztą na w/w adres oferty pracy zawierające niżej wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Nabór na wolne stanowisko pracy

  1. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.

  2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  3. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

  5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;

  6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  7. CV;

  8. podanie o przyjęcie do pracy.

  Dokumenty należy składać do dnia 12 lipca 2019 r do godz. 13.00

  Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  1. Oferta powinna być opatrzona własnoręcznie podpisaną klauzulą o następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”


  Małgorzata Szostak

  Dyrektor Szkoły Podstawowej

  im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce

   

 • Zakończenie roku szkolnego

  Wakacje…. Nadeszły wakacje! Upragniony przez uczniów czas. Za nami 10 miesięcy wytężonej pracy, która w 100 procentach zaowocowała promocją do klas programowo wyższych, a najstarsi uczniowie stali się absolwentami naszej szkoły. Każdy pracował na miarę swoich możliwości i sił, a nauczyciele starali się do tego zachęcać i doceniać systematyczność, zaangażowanie i każdy przejaw zainteresowania nauką, która - wierzę głęboko - zaowocuje w przyszłości. Na 77 uczniów naszej szkoły 40-tu otrzymało nagrodę książkową. Najwyższą średnią osiągnęła uczennica klasy ósmej - 5,50, a wysiłek uczniów z klas IV - VIII pozwolił uzyskać szkole średnią ocen 4,47.

  Pamiętajcie, że książka jest Waszym przyjacielem, więc weźcie ją, proszę, czasami do ręki zamiast tabletu, smartfona czy innego gadżetu, który wiecie dobrze, że nie zastąpi drugiego człowieka ani nie pomoże rozwijać wyobraźni. Pielęgnujcie przyjaźnie, spotykajcie się w realu, a nie tylko w sieci przez komunikatory społecznościowe. Kto ma możliwość, niech zwiedza piękne zakątki Polski lub zagraniczne miejsca.

   

  Mury naszej szkoły opuszczają absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy rozpoczną nowy etap w swoim młodym życiu. Dzisiaj rola nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce dla nich właśnie się kończy. Przekazujemy pałeczkę innym szkołom i innym nauczycielom. Pamiętajcie, że już w żadnej szkole, ani na żadnej uczelni nie spędzicie tak wiele lat, że już nigdy Wasze życie nie będzie tak beztroskie, jak w czasie pobytu w szkole podstawowej. Dziś, opuszczacie mury naszej szkoły i ruszacie w świat, ale nigdy nie zapomnijcie, o tych, którzy nauczyli was, co to przymiotnik, jaka część pizzy to ¾ i jak z honorem zaśpiewać hymn Polski.

  Dziś żegnając Was składam życzenia w imieniu całego grona pedagogicznego oraz młodszych kolegów i koleżanek: niech spełniają się Wasze marzenia i realizują plany. Odnoście, drodzy absolwenci, sukcesy tak w życiu osobistym, jak i szkolnym. Życzę, byście dostali się do wymarzonych szkół, a wiedzę, którą tu zdobyliście, wykorzystali wszędzie tam, gdzie postawicie swoje kolejne kroki. Jestem dumna, że na wszystkich pozaszkolnych wyjazdach, zachowywaliście się wzorowo, bezpiecznie i godnie reprezentowaliście szkołę, którą mam zaszczyt kierować.

  Wspominajcie nas i pamiętajcie o szkole, która dziś ze smutkiem mówi Wam „do widzenia”.

  Małgorzata Szostak - dyrektor

 • Jak nie czytam, jak czytam!

  7 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji, która ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zamanifestowanie, że czytają więcej, niż dorośli. W zeszłym roku rekord w czytaniu w jednym momencie ustanowiło 433 532 uczniów.

  Organizatorem całej akcji jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorami poszczególnych akcji lokalnych biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne, szkoły oraz inne instytucje.

   

 • Dzień Mamy i Taty w oddziale przedszkolnym

  Dzień Mamy i Taty w oddziale przedszkolnym

   

  Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył Mamę i Tatę!”

  Dnia 7 czerwca dzieci przebrane za bajkowe postacie oklaskami powitały swoich kochanych Rodziców. Uroczystość Dnia Mamy i Taty to była szczególna okazja, której towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma. Wszyscy goście z zaciekawieniem i skupieniem słuchali życzeń, wierszy i piosenek w wykonaniu Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosi, Baba Jagi, Smerfów, Pszczółki Mai, Gucia, Kota w butach, Kubusia Puchatka oraz Wróżek.

  Na koniec wszyscy Rodzice zaproszeni przez swoje pociechy zatańczyli wspólny taniec „Kaczuchy”. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

   Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.   Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji Waszego Święta!

 • Zjazd Delegatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego

  Zjazd Delegatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego

  06. 06. 2019 br. klasy VII i VIII wraz z Pocztem Sztandarowym oraz opiekunami - panią Dorotą Ziubińską - Matla i panią Klaudią Niedźwiecką uczestniczyli w Dorocznym Zjeździe Delegatów Szkół im. ks. Jana Twardowskiego, który odbył się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Zjazd został zorganizowany przez Instytut Papieża Jana Pawła II. W uroczystości wzięło udział 25 pocztów sztandarowych z różnych szkół i ośrodków wychowawczych w całej Polsce. Wszystkie łączy to, że noszą imię tego samego szlachetnego Patrona.

  Po zarejestrowaniu nasza grupa wraz i innymi reprezentantami szkół przemieściła się do Świątyni, gdzie o godzinie 12:00 rozpoczęła się inauguracyjna Msza Święta, której przewodniczył ksiądz biskup. Uroczyste wejście i przemarsz wszystkich pocztów naprawdę robił wielkie wrażenie. Pośród 25 sztandarów dumnie prezentowali się również nasi dzielni uczniowie. Mimo ogromnego upału i zmęczenia nasza delegacja z wielką wytrwałością reprezentowała szkołę podczas nabożeństwa. Ich wzorowe zachowanie i postawa są godne najwyższej pochwały.

  Po Mszy Świętej, w trakcie której ksiądz biskup wygłosił piękne, okraszone cytatami z wierszy księdza Twardowskiego kazanie, wszystkie szkoły udały się na zasłużony poczęstunek, przygotowany przez organizatorów. Po pysznym obiedzie, który dodał nam sił, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Opiekunki grupy postanowiły nagrodzić wzorową postawę i wytrwałość naszych uczniów słodkim deserem w postaci lodów. Bez wątpienia wszyscy tego dnia na nie zasłużyli.

 • Wspomnienie o Feliksie Zawadzie

  Wspomnienie o Feliksie Zawadzie

  Rok szkolny 2018/19 to rok, w którym świętowaliśmy 100 – lecie Odzyskania Niepodległości. Z tego powody podejmowaliśmy różne działania promujące patriotyzm. W tym celu również uczniowie kl. VII i VIII, pod kierunkiem wychowawców, przygotowali uroczysty apel upamiętniający bohaterów II wojny światowej. W szczególność jednak przybliżyli postać Feliksa Zawady, któremu poświęcona jest tablica pamiątkowa umieszczona na budynku szkoły.

  Uroczystość odbyła 22 maja w rocznicę urodzin żołnierza Armii Krajowej chorążego Feliksa Zawady, który urodził się 1922 r. w Człekówce, a zginął 16 kwietnia 1945 r. podczas II wojny światowej. Na wstępie prowadzący przypomnieli fakt, że pamiątkowa tablica umieszczona została na budynku szkoły 8 maja 2006 r. z inicjatywy osób, które przeżyły wojnę i znały chorążego Feliksa Zawadę. Był to niestety nieżyjący już pan Jan Bocian (kolega Felka ze szkolnych lat) i pan Wojciech Siedlecki. Dzięki nim mamy dowód potwierdzający, że nasi przodkowie oddali swe życie dla Polski, abyśmy dziś mogli żyć w wolnym państwie i nazywać się Polakami.

  Następnie uczniowie przekazali kilka ważnych informacji dotyczących II wojny światowej i przybliżyć postać chorążego Feliksa Zawady. Każdy z nas bowiem powinien znać historię Polski, podtrzymywać pamięć o bohaterach wojny i oddawać cześć wszystkim poległym w walce o naszą wolność. Nie zabrakło również pieśni patriotycznej, którą zaśpiewali wszyscy zebrani razem z chórem szkolnym.

  Na zakończenie minutą ciszy uczciliśmy śmierć Feliksa Zawady i wszystkich poległych podczas II wojny światowej.

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty - dostępne od 14 czerwca br.

  Centralna Komisja Egzaminacyjna uprzejmie informuje, że uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, na stronie internetowej wyniki.edu.pl

  Wyniki będą udostępnione w serwisie 14 czerwca br.(piątek) od godz. 10.00.

  Logowanie na stronie wyniki.edu.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie będą mogli otrzymać od dyrektora szkoły od 12 czerwca br. (środa)


  Życzę samych pozytywnych wyników!
  Małgorzata Szostak
  dyrektor

 • Szkolny Konkurs Muzyczny

  Szkolny Konkurs Muzyczny

  5. 06. br. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Muzyczny. Uczestnicy konkursu zaśpiewali w trzech kategoriach wiekowych.
   

  Laureaci kategorii klas 0 – II

  I miejsce: Adrianna Ćwiek

  II miejsce: Natalia Michalska

  III miejsce: Amelia Prasuła

   

  Laureaci kategorii klas III – V

  I miejsce: Gabriela Młot

  II miejsce: Wojciech Kowalczyk

  III miejsce: Zuzanna Piotrak

   

  Laureaci kategorii klas VI – VIII

  I miejsce : Magdalena Więsik

  II miejsce : Natalia Rokicka

  III miejsce : Marceli Rosłoniec


   

  Zwycięzcom gratulujemy !


   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
  Człekówka 62
  05-340 Kołbiel
 • (+25) 757-31-85

Galeria zdjęć