• Opieka zdrowotna

    • W szkole nad uczniami sprawowana jest opieka zdrowotna, która obejmuje:

     • profilaktyczną opiekę zdrowotną;
     • promocję zdrowia;
     • opiekę stomatologiczną.

      

     Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci w tym prowadzona w dentobusie, sprawowane są nad uczniami przy braku sprzeciwu ich rodziców. Sprzeciw ten składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy, który realizuje odpowiednią opiekę.