Nawigacja


Ks. Jan Tawardowski

1915 - 2006

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) art. 154

Organ prowadzący określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych, określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021:

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel na rok szkolny 2020/2021 - Zarzadzene_9_2020.pdf

2. Realizacja w Gminie Kołbiel obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 -  Zarzadzenie_10_2020.pdf

3. Określenie wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel - Zarzadzenie_12_2020.pdf

4.  Kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z wartością punktową – uchwala_282.pdf

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

1.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel na rok szkolny 2019/2020 - Zarzadzenie_13_2020.pdf

2. Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej - Zarzadzenie_14-2020.pdf

3.  Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – uchwala_281.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
    Człekówka 62
    05-340 Kołbiel
  • 502-124-774 Dyrektor
    (+25) 757-31-85 Sekretariat

Galeria zdjęć