• Karate Kyokushin

     • Zajęcia sportowe z Karate Kyokushin poprowadzi w naszej szkole UKS Pancerni.

      Sczczegóły na plakatach poniżej.

      Zapraszamy :)

     • Zajęcia taneczne

     • Studio Ruchu Kordaszewscy organizuje w naszej szkole zajęcia taneczne 💃🕺
      Poniżej oferta ze szczegółami :)

     • Stypendium szkolne

     • Informujemy, że pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów małoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel, jak co roku mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego na podstawie:
       
      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j Dz.U. 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

       

      Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

      Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 

      -   od 1 września do 15 września 2023 r.,

      -   w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2023 r.
      w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

      Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

      Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 345 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2023 r.

      Wniosek oraz szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendium zawarte są w poniższych załącznikach.

      Czynnosc_przetwarzania_stypendium(2).docx

      informacja_wypelniania_wniosku_o-stypendium-szkolne2023.docx

      POMOC_MATERIALNA_O_CHARAKTERZE_2023_24_na_strone.docx

      STYPENDIUM_SZKOLNE_W_ROKU_SZKOLNYM_2023.docx

      WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2023_24.docx

       

     • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

     • Zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego 2023/2024.

      Uroczystości rozpocznie Msza Święta o godzinie 9.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Kołbieli.
      Dalsza część uroczystości odbędzie się o godzinie 10.15 w szkole.

      Serdecznie zapraszamy!

     • Zmiana numeru telefonu

     • Informujemy, że z powodu awarii numer telefonu stacjonarnego do szkoły 25 757-31-85 jest obecnie NIEAKTUALNY!!!

      Obecny numer telefonu to +48 502-124-774 czynny w godzinach 8.00 - 16.00.