• Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły

     • Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmi eniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

      związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.  
      Nauka dla ww klas odbywać się będzie w systemie zdalnym według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.
      Nie ulega zmianom system nauczania dla oddziału przedszkolnego oraz klas I - III. Te oddziały pracują według obowiązującego planu lekcji w szkole. Organizacja świetlicy pozostaje bez zmian. 

      W godzinach od 8 do 16 dzieci/młodzież nie mogą się same przemieszczać - tylko pod opieką osoby dorosłej. 

      Szczegółowe informacje przekazywane będą poprzez e-dziennik.

     • Strefa czerwona - nowe wytyczne w szkole

     • W związku z ogłoszeniem powiatu otwockiego strefą czerwoną od 3 października oraz w trosce o zdrowie społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce ustalam obowiązek zakrywania ust i nosa na przerwach przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników do czasu kolejnego komunikatu Ministerstwa Zdrowia. 

      Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbicy nie obowiązuje uczniów na lekcjach.