• Wykaz podręczników, które należy zakupić we własnym zakresie

     • Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2022/23

       

      Klasa 0 (sześciolatki),

      red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

      Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

      Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

       

      Klasa I:

      red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

      Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

      Klasa II: 

       red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski

      Tytuł podręcznika: To jest mój Syn umiłowany,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

      Klasa III 

       red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk, 

      Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

      Klasa IV: 

      red.: ks. Mariusz Czyżewski;

      Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

       

      Klasa V

      red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

      Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

      Klasa VI: 

       red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka

      Tytuł podręcznika: Jezus nas zbawia,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

       

      Klasa VII:

      Autor: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka

      Tytuł podręcznika: Kościół wskazuje nam drogę,

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

      Klasa VIII  

      Autor: ks. Piotr Tomasik, 

      Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

      Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

       

      JĘZYK ROSYJSKI:
      Klasa 7 - Zeszyt ćwiczeń - Exo 7 (Wydawnictwo WSiP)

      Klasa 8 - Zeszyt ćwiczeń - Exo 8 (Wydawnictwo WSiP)