• Śladami Tadeusza Kościuszki...
     • Śladami Tadeusza Kościuszki...

     • 8 listopada 2019 roku uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Człekówce pod opieką pani dyrektor Małgorzaty Szostak i pań Doroty Ziubińskiej - Matla, Renaty Matosek, Beaty Badurek i pana Macieja Kowalczyka ruszyli na wycieczkę do Maciejowic, śladami Tadeusza Kościuszki.

      Maciejowice są miejscem tragicznej bitwy z 10 października 1794 roku, która zakończyła się klęską powstańców oraz dostaniem się do niewoli wodza insurekcji – Tadeusza Kościuszki.

      Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum im. Tadeusza Kościuszki, które znajduje się w ratuszu, który powstał na przełomie XVIII/XIX wieku. Tuż za jego głównymi drzwiami znajduje się tablica herbowa rodziny Zamoyskich z 1827 roku, znaleziona w Podzamczu i wmurowana w ścianę ratusza.

      Muzeum prowadzi stałą ekspozycję poświęconą życiu Tadeusza Kościuszki oraz archeologiczną, opartą o zabytki wydobyte podczas kilkuletnich badań. Głównym zadaniem maciejowickiego muzeum jest kreowanie patriotycznych impulsów wśród ludzi. Impulsy te rodzą się poprzez wspomagane słowem wizualną opowieść kustosza pana Marka Ziendalskiego o losach Tadeusza Kościuszki oraz poprzez przewodnictwo po polu bitwy i miejscach z nią związanych.

      Maciejowicka ziemia stała się symbolem polskiego patriotyzmu i bohaterstwa żołnierza polskiego, kiedy to korpus generała Sierakowskiego pod dowództwem Tadeusza Kościuszki stawił czoło przeważającym siłom rosyjskim. Bitwa maciejowicka stała się synonimem upadku I Rzeczypospolitej, tu na maciejowickiej ziemi zgasła na wiele lat Ojczyzna, tu ginęli bohaterscy chłopi spod Racławic.

      Muzeum jest dokumentem, świadectwem i hołdem, jaki składamy Wielkiemu Naczelnikowi Narodu, aby wieczna pamięć jego myśli i czynów znalazła tu godne schronienie.

      Następnie ruszyliśmy do Izby Przyrodniczo-Leśnej w Podzamczu koło Maciejowic. Miejsca związanego ze słynną bitwą pod Maciejowicami. W okolicach Podzamcza znajdują się liczne pomniki i miejsca upamiętniające te wydarzenia.

      W izbie mogliśmy podziwiać ekspozycje obejmujące przekroje i ciekawostki budowy drewna, zbiory i żerowiska owadów, ulistnione pędy owocowe i nasiona drzew i krzewów występujących w naszych lasach, grzyby powodujące rozkład drewna i narzędzia stosowane w leśnictwie.

      Znajdują się tam również pomoce dydaktyczne: dendrofon i drewniane gry edukacyjne.

      Część obiektu stanowi aneks łowiecki, gdzie podziwialiśmy kolekcję trofeów łowieckich: oręża dzików, poroża jeleni i danieli. Znaczna część kolekcji ma charakter historyczny, niektóre trofea pochodzą sprzed II wojny światowej. Ozdobą kolekcji są medaliony byków: łosia i jelenia. W  aneksie prezentowane są także okazy ptaków (sowy, drozdy, ptaki drapieżne) i ssaków (kuna leśna, wiewiórka).

      Budynek otoczony jest wiekowym parkiem, w którym po ciekawej lekcji historii i przyrody wszyscy piekliśmy w ognisku kiełbaski. Zabawom i uciechom nie było końca.

      Ostatnim punktem naszej wycieczki było miejsce dostania się do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki - Kopiec w Krępie usypany przez uczestników manifestacji patriotycznej z 8 kwietnia 1861 roku. Na kopcu znajduje się krzyż wzniesiony podczas obchodów w 1417 roku. Od połowy XIX wieku, aż po czasy współczesne do kopca udawały się z okolic liczne patriotyczne manifestacje, odbywano apele, obchodzono tam również ważne rocznice państwowe oraz kościuszkowskie. Kopiec jako miejsce dostania się do niewoli polskiego wodza jest motywem występującym w literaturze. W wierszu pt. „Wiosenne świty” autor podkreśla rolę miejscowości i jej znaczenie. Kopiec był znany m.in. Stefanowi Żeromskiemu. Pisarz w czasie krótkiego pobytu u rodziny Zamoyskich w Podzamczu, zwiedził tereny bitwy maciejowickiej i kultu kościuszkowskiego. W „Przeglądzie Poznańskim” opublikowanym w 1894 roku znajduje się opowiadanie tegoż autora pt. „Mogiła”. Bohater opowiada swojemu przyjacielowi o refleksjach i uczuciach towarzyszących mu podczas wizyty na kopcu naczelnika w Krępie. Opisano również miejsce, w którym Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli.

      Naszemu wyjazdowi towarzyszyła ładna słoneczna jesienna pogoda. Zadowoleni i uśmiechnięci, pełni nowych informacji i ciekawostek, wróciliśmy do szkoły.

      Beata Badurek

    • Dzień Głośnego Czytania
     • Dzień Głośnego Czytania

     • Dzieci z klasy II przez kilka tygodni aktywnie uczestniczyły w przygotowaniach do Dnia Głośnego Czytania. Wspólnie przygotowały Magiczne Drzewo Słodziaków zrobione z materiałów przeznaczonych do recyklingu: pudło po telewizorze – pień, zużyte gazety – konary i gałęzie, rurki po papierze – liście. Kolejnym wyzwaniem było stworzenie przez każdego własnej doniczki wykonanej z butelki, w której uczniowie zasadzili kasztanowce i dęby. Również w ramach obchodów Dnia Głośnego Czytania, dzieci rozwiązywały krzyżówki i łamigłówki, wymyślały historie o swoim ulubionym Słodziaku oraz czytały ciekawostki na temat ekologii i ochrony środowiska, a wychowawczyni i pani dyrektor czytały na głos historie z książki „Gang Słodziaków”.

      Wioletta Filipiak

    • Spotkanie przedszkolaków z policjantami
     • Spotkanie przedszkolaków z policjantami

     • Podziękowanie

      Dyrektor szkoły, wychowawca oraz przedszkolaki z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Człekówce składają serdeczne podziękowania Policjantom z Komendy Powiatowej w Karczewie Pani asp.sztab. Agnieszce Król, Pani st. sierż. Agnieszce Smolak, Panu sierż. Tomaszowi Hudzikowi za przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu policjanta.

    • Święto Niepodległości
     • Święto Niepodległości

     • 11 listopada - w Święto Niepodległości Polski uczniowie z pocztem sztandarowym naszej szkoły wraz z opiekunem p. Dorotą Ziubińską - Matla oraz panią dyrektor Małgorzatą Szostak wzięli udział w gminnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Kołbieli. Obchody rozpoczęły się pod Pomnikiem Niepodległości przy Urzędzie Gminy, przemarszem wszystkich pocztów sztandarowych oraz pozostałych uczestników do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę i koncert pieśni patriotycznych.

      Serdeczne podziękowania składamy Rodzicom uczniów z pocztu sztandarowego za pomoc w organizacji przejazdu uczniów do Kołbieli oraz uczestnictwo w uroczystościach gminnych.

       

      „Ziemio ojczysta, ziemio jasna,nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem.

      Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać cię – i żyć,ale nie można owocować.”

      „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” - Wisława Szymborska

       

     • Nowy plac zabaw

     • We wtorek – 5 listopada uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowego placu zabaw, który zlokalizowany jest za szkołą w cichym i bezpiecznym miejscu. Nowy plac zabaw zrealizowano m.in. z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MAZOWSZE 2019.

      Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Z–ca Wójta Gminy Kołbiel - Pani Ewa Mazek, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Małgorzata Laskowska oraz uczennica z klasy IV.

      Biorąc pod uwagę radość wszystkich uczniów, którzy chwilę po oficjalnym otwarciu skorzystali z nowych urządzeń i siłowni plenerowej widać, że zagospodarowana przestrzeń terenu szkolnego zapewni najmłodszym oraz dorosłym mieszkańcom Człekówki możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu z akcentem na zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz rozwijanie kondycji fizycznej. Mamy nadzieję, że będzie to dobre miejsce wypoczynku i rekreacji nie tylko dla naszych uczniów, ale także dla całych rodzin z Człekówki.

      Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce wierząc, że okazywana nam przyjazna dłoń i siła serca będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.

    • Leśna lekcja
     • Leśna lekcja

     • 17 października 2019 r. uczniowie klasy I i III wybrali się na wycieczkę do lasu. Pogoda dopisała, dobre humory też! Dzielni piechurzy szybko dotarli do celu – wielkiej, przepięknej, jesiennej polany. Na dobry początek „rozbili obóz”. I zaczęło się… piknik na ulubionych kocykach oraz smakołyki. Nic tak nie smakuje na świeżym powietrzu, jak pyszności przygotowane przez mamy! Plecaki chudły w oczach! Kiedy brzuszki były już pełne, rozpoczęło się szaleństwo grzybobrania. Maślaki i prawdziwki same „wchodziły” w ręce. Rekordziści zebrali całe reklamówki. Leśny plener sprzyjał też wielu radosnym zabawom. Udało się nawet zaobserwować sarnę! Zmęczeni, ale usatysfakcjonowani, mali turyści szczęśliwie wrócili do szkoły!

     • 14 października 2019 r.

     • To był wyjątkowy dzień! 14 października 2019 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce są już jej pełnoprawnymi uczniami.

      Uroczystość prowadzili Gabriela Młot i Wojciech Kowalczyk z klasy VI. Powitali oni zaproszonych gości: dyrekcję szkoły, nauczycieli, całą społeczność uczniowską i rodziców. Na wstępie krótkie przemówienie wygłosiła pani dyrektor Małgorzata Szostak. W ciepłych słowach zwróciła się do bohaterów dnia uświadamiając im znaczenie ślubowania i wartość przysięgi, a także konieczność przestrzegania „szkolnych zasad” każdego dnia. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Jedynak. Zapewniła, że starsi uczniowie chętnie podadzą pomocną dłoń oraz zawsze udzielą dobrych rad i pomocy. Życzyła też pierwszoklasistom sukcesów w nauce. Następnie odświętnie ubrani i bardzo przejęci, mali uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności: recytowali zabawne wiersze, zaśpiewali jesienną piosenkę, zagrali także na instrumentach muzycznych. W podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły, pierwszacy ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia, słuchać rodziców i nauczycieli, kochać swoją ojczyznę, a także pomagać słabszym i młodszym od siebie. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Małgorzata Szostak dokonała pasowania na ucznia wielkim (prawdziwym!) ołówkiem. Następnie dzieci otrzymały z rąk pani dyrektor legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy. Niespodziankę zgotowali dzieciom rodzice, których przedstawiciele wręczyli pierwszoklasistom upominki: birety, rożki ze słodyczami oraz dzwonki chromatyczne.

      Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia. Był też czas na życzenia. Tak ważne wydarzenie, jak ślubowanie uczniów klasy pierwszej, to dla nich wielkie przeżycie. Po emocjach wszystkie pierwszaki chętnie udały się do swojej sali na słodki poczęstunek. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. 

       

      14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud wychowywania i kształcenia. Nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania złożyli Dyrektor szkoły i Samorząd Uczniowski. Przepiękną laurką na tę okoliczność była niewątpliwie krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów z Samorządu Uczniowskiego przygotowana pod kierunkiem pani Wioletty Filipiak i pani Weroniki Korab. Piosenki zaśpiewali uczniowie ze szkolnego chóru, przygotowani przez panią Dorotę Ziubińską-Matla. Swój występ uczniowie zadedykowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Na zakończenie uroczystości Samorząd Uczniowski wręczył Nauczycielom i pracownikom szkoły upominki. Pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły. 

      Dziękujemy wszystkim bez wyjątku za miły dzień, a szczególne podziękowania składamy Radzie Rodziców za ciepłe słowa, życzenia i podarowane słodkości.

      Ewa Dobrowolska

      Weronika Korab

       

    • "Woda, twórcą krajobrazu" - konkurs przyrodniczy
     • "Woda, twórcą krajobrazu" - konkurs przyrodniczy

     • Konkurs został zorganizowany przez Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka z siedzibą w Otwocku. Tematyka konkursu dotyczyła walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych MPK. Celem konkursu było rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy oraz zachęcanie do terenowych obserwacji, a także przybliżenie tematyki przyrodniczej za pomocą form artystycznych.

      W poszczególnych kategoriach konkursowych udział wzięły następujące osoby:

      Kat. I (Kl. I - III) – konkurs plastyczny „Pocztówka z MPK”

      W tej kategorii wpłynęło 1 praca, która spełniała wymogi regulaminu i została zakwalifikowana do II etapu parkowego konkursu, a wykonała ja Kornelia Makowska z klasy I.

      Kat. II (Kl. IV – VI) – konkurs plastyczny „Zielone jest piękne” – przygotowanie zielnika lub atlasu roślin terenów podmokłych, bagiennych, wilgotnych, nadrzecznych

      W tej kategorii konkursu wpłynęły prace: Adama Bąka z klasy V, Zuzanny Piotrak z klasy VI, Aleksandry Żołądek z klasy VI, Zofii Czajki z klasy VI, Gabrieli Młot z klasy VI i Aleksandry Czajki z klasy V. Wszystkie zostały zakwalifikowane do II parkowego etapu konkursu.

      Kat. III (Kl. VII – VIII) – „MPK w Obiektywie”

      W tej kategorii zadaniem uczestników było zrobienie fotografii krajobrazu znajdującego się w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, który będzie przedstawiać siedliska wilgotne, podmokłe, doliny rzeczne, jeziora. W tej kategorii wpłynęły zdjęcia dwóch uczniów: Damiana Koc z kl. VII oraz Kacpra Michalskiego z kl. VIII.

      Wszystkie zdjęcia zostały zakwalifikowane do II etapu parkowego.

       

      W etapie parkowym w kategorii II „Zielone jest piękne” Zofia Czajka zdobyła wyróżnienie.

      Jolanta Górka

       

    • Lekcja o bezpieczeństwie na drodze
     • Lekcja o bezpieczeństwie na drodze

     • W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci, 30 października br. uczniowie  uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kołbieli, panem Mariuszem Lewandowskim.

      Funkcjonariusz przedstawił uczniom klasy IV prawidłowe zasady poruszania się po drodze na rowerze, przypomniał podstawowe wyposażenie roweru oraz pokazał najważniejsze znaki drogowe dotyczące rowerzystów oraz rowerów na drodze. Ze względu na to, że do naszej szkoły przyjedża dużo uczniów na rowerze, pogadanka była bardzo przydatna i pouczająca. Policjant podkreślił, także jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

     • Spotkanie autorskie

     • Dnia 18 października 2019 roku w naszej bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie autorskie z Dorotą Mularczyk autorką powieści dla dzieci i młodzieży.

      Autorka poprowadziła cykl zajęć w formie zabawy pod ogólną nazwą "Mix- maraton", czyli co kto chce, w które wpleciona została profilaktyka uzależnień. Spotkania były przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych szkoły podstawowej oraz przedszkola. Każda lekcja miała inny temat.

      1 ) Spotkanie autorskie, na którym p. Dorota Mularczyk opowiedziała, jak zaczęła pisać, o czym pisze, jak powstają jej książki, co ją inspiruje, a także o tym, jakie zagrożenia czają się w cyberprzestrzeni.

      2) „Klawiatura obok pióra” było to połączenie spotkania autorskiego z poprowadzeniem dyskusji na wesoło w/g ustalonego schematu, dzięki któremu dzieci same odkrywały, co jest dla nich bardziej wartościowe, komputer czy książka. Poruszony został również temat konsekwencji nadmiernego, niekontrolowanego korzystania z komputera, zwłaszcza jeśli chodzi o gry komputerowe. Jako wypełnienie czasu pt. „z dala od komputera” autorka zaproponowała lekturę swoich książek, których nie czyta się „do poduszki”, ponieważ z pewnością nie wywołają senności.

      3) „Głowa wolna od uzależnień” - uczniowie usłyszeli, jak „Nie dać się przeciągnąć na ciemną stronę wirtualnego świata” (komórki, tablety, komputery) oraz jak się bronić przed: używkami, narkotykami i alkoholem.

      4) "Zapomniane zabawy" - to lekcja podczas której p. Dorota Mularczyk przedstawiła zabawy z dawnych lat, które bawiły, uczyły, rozwijały wyobraźnię, wciągały bez reszty, były naturalne i co najważniejsze, bez obecności "złodziei czasu", czyli bez komórek i komputerów.

      5) „Bajkowe czytanie” - uspokajające czytanie dla młodszych dzieci.

      Spotkanie miało na celu upowszechnienie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Okazało się ciekawe i owocne. Pisarka w swoich wystąpieniach podkreślała rolę książki w życiu dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że przesłanie autorki, jeszcze długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

     • Powiatowe Biegi Przełajowe

     • Bieg przełajowy to bieg w terenie, najczęściej w lasach, na łąkach lub w innych miejscach, gdzie bieg jest naturalnie utrudniony przez przyrodę. W takim biegu uczestniczyli reprezentanci naszej szkoły podczas Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które odbyły się dn. 01.10.19 r. na stadionie gminnym w Kołbieli. Organizatorem zawodów był Powiat Otwocki, a gospodarzem Gmina Kołbiel.

      Uczniowie z kl. V - VIII w zależności od wieku i płci pokonywali trasę na dystansie od 800 m do 150 m. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg i dotarli do mety. Wśród naszej reprezentacji znaleźli się zawodnicy, którzy stanęli na podium. Byli to: Natalia Rokicka z kl. VIII i Wojciech Kowalczyk z kl. VI. Zajęli oni III miejsce w swoich kategoriach i uzyskali prawo startu w zawodach na szczeblu rejonu.

      Gratulujemy wszystkim zawodnikom, zachęcamy do dalszej pracy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Informujemy, że dnia 14 października 2019 r. (poniedziałek) nie ma zajęć dydaktycznych. Uczniowie przychodzą w godz. 9.00-12.00. Biorą udział w uroczystości Ślubowania pierwszoklasistów i Dnia Edukacji przygotowanego przez Samorząd Uczniowski. W tym dniu nie ma obiadu, a świetlica działa od godz. 8.00

     • Zagrożenia związane z e-papierosami

     • Minister Edukacji Narodowej skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Wracamy dziś do szkoły, witają nas te same sale i korytarze, które opuszczaliśmy dwa miesiące temu. Wtedy ze świadectwami w ręku, z radością rozpoczynaliśmy wakacje. Czas jednak biegnie nieubłaganie i oto stoimy dziś u progu nowego roku szkolnego 2019/2020.

      Jeszcze wprawdzie czujemy zapach lata, jeszcze grzeje słońce, tęsknimy za ciepłym morzem i górskimi szlakami, ale w kalendarzu pojawiła się data 1 września, podobnie jak w 1939 roku – równo osiemdziesiąt lat temu. 1 września 1939 roku o 4.45 rano Niemcy atakują Polskę od zachodu, północy i południa. Dwie godziny później pierwsze bomby spadają na Warszawę. Zaczyna się II wojna światowa – najkrwawsza wojna nowoczesnego świata.

      Uczcijmy minutą ciszy pamięć bohaterskich, polskich żołnierzy poległych i walczących w obronie Ojczyzny. Zachowajmy także w pamięci wszystkie ofiary tej wojny, niech wspomnienia o nich nigdy nie zaginą. Dziękuję!

      Kochani uczniowie – czeka nas kolejny rok zdobywania wiedzy, poszukiwania i dociekania tajemnic. Ten rok szkolny będzie podobny do minionego. Będą klasówki, wypracowania i konkursy, będą oceny dobre i złe. Będzie radość, uśmiech i łzy... Jednak jedno jest pewne - będziecie tutaj bezpieczni i pod dobrą opieką pedagogiczną.

      Uroczyście ogłaszam, że rok szkolny 2019/2020 został rozpoczęty!!!

       

       

     • Zmiana rozkładu dzwonków

     • Informujemy, że od poniedziałku 16 września nastąpi zmiana rozkładu dzwonków.

      Poniżej podajemy nowy rozkład, który zamieszczamy też w dzienniku elektronicznym.

       

       

      1. 8.00 - 8.45

      2. 8.55 - 9.40

      3. 9.50 - 10.35

      4. 10.45 - 11.30

      5. 11.35 - 12.20

      6. 12.4013.25

      7. 13.30 - 14.15

      8. 14.20 - 15.05

       

       

       

     • Zebranie z rodzicami

     • Zapraszamy Rodziców na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 23 września 2019 roku o godzinie 17.00.

      Podczas spotkania przedstawiona będzie organizacja pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym. Wychowawcy przekażą także wiele innych informacji dotyczących współpracy szkoły z rodzicami.

      Podczas spotkań w każdej klasie odbędą się wybory do tzw. trójek klasowych, a na zakończenie wybory do Rady Rodziców.

      Zapraszamy!

     • Obiady

     • Informujemy, że zmienia się dostawca obiadów dla naszych uczniów.

      Umowa na świadczenie usług cateringowych zostanie podpisana z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym "Kudaszewicz" z Sulbin.

      Posiłek będzie się składał naprzemiennie z zupy i drugiego dania.

      W jednym tygodniu - 2 x zupa i 3 x drugie danie, a w następnym tygodniu - 3 x zupa i 2 x drugie danie.

      Cena jednostkowa posiłku brutto wynosi 6,20 zł

      Proszę o zgłaszanie chętnych uczniów do wychowawcy do 6 września.

      Obiady ruszają od 9 września.

      Pozostała organizacja cateringu pozostaje bez zmian.

      Deklaracja_korzystania_z_obiadow_2019_2020.doc