• Stypendium szkolne

     • Informujemy, że Rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie Stypendium Szkolnego.

      Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - Stypendium Szkolne dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel, zakładka – stypendium oraz w Urzędzie Gminy Kołbiel pokój nr 9 lub 11 lub w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołbiel.

      Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 1 września do 15 września 2021 r.

      Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 z późn. zm.).Kwota z 1 ha przeliczeniowego dla rolników wynosi 308 zł. Wnioskodawcy przedstawiają dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpnia 2021 r.

      Dokumenty można pobrać z zakładki pliki szkoły w LIBRUSIE, ze strony www lub w sekretariacie szkoły.


      WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2015.docx

      POMOC_MATERIALNA_O_CHARAKTERZE(1).docx

      Czynnosc_przetwarzania_stypendium(1).docx


     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

     • Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 roku o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.
      Ze względu na pracę szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się bez udziału rodziców ( z wyjątkiem oddziału przedszkolnego i klas 1-3 możliwy udział tylko jednego rodzica/opiekuna).

      Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w innym terminie wskazanym przez Proboszcza tutejszej parafii.

      Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy (biało/czarny(granatowy) - najlepiej biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica/spodnie.
      Bardzo prosimy, aby uczniowie nie gromadzili się na terenie szkoły przed i po rozpoczęciu roku szkolnego. 

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • Miniony rok nie należał do łatwych. O ile dotychczas każdy rok szkolny był przyjemną wędrówką po równinach, o tyle w tym roku przyszło nam wspinać się po stromych szczytach. To była naprawdę trudna podróż. Podróż pełna wyzwań, chwil zwątpienia i nieprzyjemnych niespodzianek. Każdy z nas zmagał się z własnymi słabościami, przezwyciężając lęk, zmęczenie i zniechęcenie.

      Dziś, stojąc u kresu tej wspinaczki, możemy z dumą spojrzeć w dół, na przebytą drogę, na wszystko, czego udało się nam dokonać. Pamiętajcie, że im trudniejsza trasa, im wyższa góra, tym piękniejsze widoki i większa satysfakcja z dokonania czegoś, co początkowo wydawało się niemożliwym.

      Nie było łatwo, jednak daliśmy radę – nie poddaliśmy się. Z tego miejsca chciałabym podziękować każdemu z Was za trud i zaangażowanie włożone w naukę.

      Teraz przyszedł czas wytchnienia, czas na zasłużony odpoczynek. Wyjdźcie z domu, wyłączcie komputery, tablety, telefony, już zbyt długo oglądaliście świat przez szklany ekran. Cieszcie się letnim słońcem, ciepłym wiatrem smagającym twarz, chłodem wody w jeziorach. Niech czas wakacji pełen będzie niezwykłych przygód, wycieczek, czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. Bawcie się, nawiązujcie nowe przyjaźnie, obcujcie z przyrodą, próbujcie nowych rzeczy. Odpocznijcie i naładujcie baterie.

      Pamiętajcie jednak o rozsądku i dbaniu o bezpieczeństwo swoje oraz innych, abyśmy już niebawem znów mogli spotkać się tu wszyscy razem, zdrowi, wypoczęci, uśmiechnięci tak, jak dzisiaj gotowi na nowe wyzwania.

      Do zobaczenia 1 września :)

     • Wycieczka krajoznawcza do Kazimierza Dolnego

     • W środę - 23 czerwca - uczniowie klas 4-8 wzięli udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego. Najpierw przeszliśmy się tajemmiczym Wąwozem Norowy Dół. Następnie udaliśmy się do najsłynniejszego z kazimierskich wąwozów - Korzeniowego. Podziwiając architekturę nadwislańskiego miasteczka ruszyliśmy na rynek gdzie zakupiliśmy pamiątki, lody, gofry itp. Na Kazimierskim Zamku i Baszcie pogłębiliśmu wiedzę historyczną i podziwialiśmy panoramę miasta i leniwie płynącą Wisłę. Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w pewnej znanej restauracji szybkiej obsługi.

     • Karta rowerowa

     • Ważnym wydarzeniem dla uczniów klasy 4 i 5 był sprawdzian na kartę rowerową.

      Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu prezentując swoje umiejętności praktyczne dotyczące jazdy na rowerze zdali ten egzamin na medal. Po otrzymaniu karty rowerowej będą mogli być pełnoprawnymi użytkownikami w ruchu drogowym.

      Wszystkim życzymy bezpiecznej jazdy na rowerach i przyjemności z tej formy aktywności fizycznej.

    • Uchronić przed zapomnieniem...
     • Uchronić przed zapomnieniem...

     • Tradycja to mądrość minionych pokoleń i jest ona naszym bogactwem, narodowym dziedzictwem kulturowym, kopalnią wiedzy o przeszłości. Dzięki niej znamy swoją tożsamość, możemy korzystać z mądrości ludowych, wypracowanych przez wiele pokoleń oraz posiadamy informacje na temat życia w dawnych czasach. Nasi przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali, aby obyczaje, wiedza i inne cenne wartości przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Dokładano wszelkich starań, aby uchronić je przed zapomnieniem.

      Dlatego w obecnych czasach ogromnego pędu musimy choć na chwilę zatrzymać się i przypomnieć kołbielskie tradycje ludowe.

      W tym celu w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, w miesiącu czerwcu, podjętych zostało wiele działań. Jednym z nich był konkurs fotograficzny nt. „Kołbielszczyzna – dawniej i dziś”. Polegał on na przygotowaniu dwóch fotografii, które miały przedstawiać to samo np. ciekawe miejsce, zabytek, budowlę regionu kołbielskiego (pierwsza - dawniej, druga - dziś). Dzięki pracom konkursowym wiemy np. jak wyglądała dawniej i jak prezentuje się teraz przydrożna kapliczka we wsi Chrosna.

      Inny działaniem była wystawa pod hasłem „Kołbielszczyzna – moja mała ojczyzna”, którą na korytarzu szkolnym przygotowali uczniowie klasy VII. Przedstawiała ona najważniejsze informacje dotyczące regionu kołbielskiego np. lokalizację, zabytki, rękodzieło, popularne potrawy, strój ludowy i tradycje.

      Największym jednak przedsięwzięciem był zorganizowany Dzień Promocji Tradycji Ludowych Kołbielszczyzny. W dniu 22.06.21 r. dzieci i nauczyciele ubrani w kołbielskie stroje ludowe udali się do plenerowej sali widowiskowej, gdzie odbyła się pierwsza część uroczystości. Na początek prowadzący wyjaśnili wszystkim zgromadzonym znaczenie pojęć: Kołbielszczyzna i tradycja oraz uświadomili zebranym jak wyglądało życie w dawnych czasach na naszych terenach i dlaczego powinniśmy podtrzymywać tradycje naszych przodków. Później omówiono i zaprezentowano ludowy strój kołbielski. Następnie odbył się szkolny festiwal piosenki ludowej, podczas którego dzieci z poszczególnych klas i nauczyciele śpiewali znane w Kołbielszczyźnie piosenki ludowe. W plenerze rozbrzmiewała muzyka i słowa takich utworów jak: „Szła dzieweczko do laseczka”, „Koło mego ogródecka”, „Czerwone jagody” i inne. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Szostak, ubrana w kołbielski strój ludowy, która podkreśliła, że stroje i wytwory rękodzieła kołbielskiego charakteryzuje piękna, radosna kolorystyka oraz wskazała na konieczność podejmowania takich działań w przyszłości. Na tym zakończyła się uroczystość w plenerze. Druga część odbyła się w szkole, gdzie podczas lekcji rękodzieła dzieci poznały technikę wykonania wycinanek kołbielskich. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem wycinali charakterystyczne dla regionu kołbielskiego baby z kogucikami. Na koniec wytwory rękodzieła zawisły na tablicy umieszczonej na korytarzu szkolnym.

      Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania zachęciliśmy wszystkich do pogłębiania wiedzy o kołbielskich tradycjach ludowych, które są niezwykle piękne, bogate i różnorodne. Nie sposób je wszystkie w krótkim czasie omówić, dlatego na pewno w następnych latach będziemy o nich jeszcze wspominać, by mądrość minionych pokoleń żyła w nas i była przekazywana dalej.

      Składamy serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy w Kołbieli za wypożyczenie kołbielskiego stroju ludowego.


      Halina Rżysko

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • Informujemy, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca o godzinie 9.00. z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zaplanowaliśmy jedną uroczystość, więc wszyscy uczniowie spotykają się w szkole w piątek o godzinie 9.00.
      Zapraszamy!

     • Ogólnopolski Projekt na Konkurs Historyczny "Póki nie jest za Późno"

     • Uczniowie naszej szkoły – Korneliusz Osica z klasy 8 i  Aleksandra Czajka oraz Aleksandra Jedynak z klasy 6 pod opieką merytoryczną Pana Macieja Kowalczyka – nauczyciela historii - przygotowali projekt pt. „Zrzut Cichociemnych i żołnierzy II Armii Wojska Polskiego – miejsca pamięci wydarzeń z okresu II wojny światowej w okolicach szkoły w Człekówce” wykonali prezentację multimedialną przedstawiającą miejsce pamięci w Karpiskach oraz tablicę na budynku szkoły upamiętniającą Feliksa Zawadę – żołnierza Armii Krajowej.

      Ogólnopolski Projekt na Konkurs Historyczny "Póki nie jest za Późno" adresowany był do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego ideą było rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac dotyczyła wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku, a organizatorem konkursu było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

      Praca nad projektami stworzyła uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli przedsięwzięcie stało się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych.

      Nasi uczniowie, pomimo że konkursu nie wygrali osiągnęli bardzo dobre wyniki w projekcie!
      Składamy wszystkim serdeczne gratulacje 😊
      Brawo nasi Uczniowie!!!

     • "Akacjowy Zakątek" gościł uczniów klas 0-3

     • W piątek 11 czerwca 2021r. uczniowie klas 0-3 wraz z wychowawcami wyruszyli autokarem na wycieczkę w plenerze do miejscowości Pustelnik. Na skraju tej wsi nad rzeką Czarną znajduje się bowiem wspaniałe miejsce, w którym gospodarze stworzyli zakątek pełen atrakcji, gdzie można odpocząć i zażyć ruchu na świeżym powietrzu, a także zapoznać się z życiem zwierząt, niektórymi czynnościami wykonywanymi w dawnych czasach na wsi, między innymi: praniem na tarze w bali, dojeniem krowy, jazdą na wozie z sianem, budową szałasu itp.

      Główną atrakcją były alpaki, zwierzęta sprowadzone z Ameryki Południowej, z Chile. Każde z dzieci mogło nakarmić alpakę kawałkami marchewki, pogłaskać i odbyć krótki spacer z  alpaką o imieniu Czaruś. Nie zabrakło również innych bardziej rodzimych zwierząt takich jak: króliki, kury, perliczki, kozy, a także daniele. Gospodyni w ciekawy sposób przybliżyła dzieciom informacje o życiu i zachowaniu tych zwierząt. 

      Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach plastycznych, podczas których mogli wykleić sylwetkę alpaki przy pomocy naturalnej sierści tego zwierzątka. Zajęcia odbywały się w małych grupach, każde dziecko mogło spróbować swoich sił w proponowanych atrakcjach. 

      W czasie zajęć uczestnicy wycieczki poczęstowani zostali przez gospodarzy pysznym  ciastem, a także pieczonymi kiełbaskami.  Radość sprawiła również najmłodszym zabawa na placu, gra w piłkę. Pełni wrażeń i emocji po tak spędzonym dniu uczniowie zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domu.

                                                                                                                                                      Wioletta Filipiak

     • Jesteśmy z Wami - Niebieskimi Motylami dla przedszkolaków

     • Tym razem do akcji, której celem jest poszerzenie świadomości na temat AUTYZMU i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom została zaproszona nasza grupa przedszkolna. 
      Do #challengeniebieskiemotyle2021 zaprosiła nas Pani Agnieszka Dziedzic i Grupa Kotki z Gminnego Przedszkola w Kołbieli. Oczywiście wyzwanie przyjęliśmy i "Jesteśmy z Wami - Niebieskimi Motylami".

    • Jesteśmy z Wami - Niebieskimi Motylami
     • Jesteśmy z Wami - Niebieskimi Motylami

     • Dziękujemy klasie VII z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie i Pani Marlenie Korab za nominację!

       

      Nasza szkoła otrzymała nominację do udziału w akcji ,,Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami".

      Uczniowie klasy VIII przystąpili do niej 7 czerwca 2021 r. Jej celem było poszerzenie wiedzy i świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

      Jako szkoła jesteśmy solidarni z osobami z autyzmem i przekazaliśmy niebieską iskierkę, wykonując cztery symboliczne zadania:

      1) wykonaliśmy niebieskie motyle

      2) ubraliśmy się na niebiesko

      3) napisaliśmy o akcji na naszym profilu facebook i stronie placówki

      4) Uczestniczyliśmy w lekcji na temat autyzmu, jego objawów i sposobów terapii.

      Niech iskierka nie gaśnie w naszych sercach! Od dziś jesteśmy z niebieskimi motylami.

       

      Do wykonania zadania nominujemy:
      Klasę IV ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku i Panie Monikę Perszon oraz Justynę Czekirdę.

      Trzymamy kciuki :)


       

    • Święto Patrona i Dzień Dziecka
     • Święto Patrona i Dzień Dziecka

     • Życzymy Wam, Dzieciaki, lodów w niedzielę, prezentów wspaniałych i przyjaciół wielu :)

       

      W naszej szkole 1 czerwca to podwójne święto - Dzień Patrona i Dzień Dziecka.

      Tak też było i w tym roku. Ledwie wróciliśmy do szkoły po kilku miesiącach nieobecności, a tu taka radość. Obchody rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu szkoły i części poświęconej naszemu patronowi - księdzu Janowi Twardowskiemu. Zosia Czajka przybliżyła nam jego życiorys, a Natalia Michalska wyrecytowała swój wiersz, który napisała na konkurs ,, Złota Biedronka" kierowany do uczniów szkół noszących imię naszego patrona. A potem ..., a potem to było wesoło! Dzień Dziecka- święto wszystkich dzieci, tych małych i tych dorosłych uznaliśmy za rozpoczęty. Muzyka grała, a my tańczyliśmy z balonami, uczyliśmy się też belgijki. Potem każda klasa zrobiła z najprostszych materiałów biedronkę - symbolizującą twórczość naszego patrona i wiosnę, która na naszym terenie szkolnym jest wyjątkowo piękna. Był grill z kiełbaskami i lody od Rady Rodziców, a także słodkie pączki od zaprzyjaźnionej piekarni ,,Oskroba".

      Wspólnie spędzony czas był także okazją do rozmów i radości z tego powodu, że znów jesteśmy razem po miesiącach rozłąki i odosobnienia. Chwilo, trwaj ... 

     • Gminny Dzień Dziecka

     • Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w niedzielę 6 czerwca w godz. 12.00-19.00 na terenie OSiRu (ul. Nauczycielska 6) w Kołbieli. W programie: gry, zabawy, animacje, dmuchańce. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.