Nawigacja


Ks. Jan Tawardowski

1915 - 2006

 • 11 listopada - Święto Niepodległości

 • Nauka zdalna

  Szanowni Rodzice -

  w związku z wytycznymi Rządu przedłuża się nauczanie zdalne dla klas IV-VIII do 29 listopada 2020 roku.

  Od 9 listopada do 29 listopada na kształcenie zdalne przechodzą także klasy I – III.

  Oddział przedszkolny pracuje w trybie stacjonarnym.

   

 • Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły

  Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmi eniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.  
  Nauka dla ww klas odbywać się będzie w systemie zdalnym według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć.
  Nie ulega zmianom system nauczania dla oddziału przedszkolnego oraz klas I - III. Te oddziały pracują według obowiązującego planu lekcji w szkole. Organizacja świetlicy pozostaje bez zmian. 

  W godzinach od 8 do 16 dzieci/młodzież nie mogą się same przemieszczać - tylko pod opieką osoby dorosłej. 

  Szczegółowe informacje przekazywane będą poprzez e-dziennik.

 • Strefa czerwona - nowe wytyczne w szkole

  W związku z ogłoszeniem powiatu otwockiego strefą czerwoną od 3 października oraz w trosce o zdrowie społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce ustalam obowiązek zakrywania ust i nosa na przerwach przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników do czasu kolejnego komunikatu Ministerstwa Zdrowia. 

  Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbicy nie obowiązuje uczniów na lekcjach.

 • Obiady

  Szanowni Państwo

  Kierujemy do Państwa ofertę na obiady w formie cateringu, które od nowego roku szkolnego będzie dostarczała firma "Poezja smaku" z Karczewa. Zasady spożywania posiłków w szkole nie zmieniają się. Zapewniamy także o zachowaniu reżimu sanitarnego, niezbędnego w obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Posiłek będzie się składał z drugiego dania. 

  Cena jednostkowa posiłku brutto wynosi 6,20 zł

 • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

  Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

  Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy nowy rok kształceniem stacjonarnym w budynku szkoły zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. W placówce obowiązują procedury funkcjonowania szkoły oraz oddziału przedszkolnego w okresie epidemii, a także procedura w przypadku zakażenia koronawirusem, wprowadzone zarządzeniami dyrektora szkoły. Procedury dostępne są w e-dzienniku w plikach szkoły.
  Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi we wtorek - 1 września 2020 roku o godzinie 9.00 w podanym poniżej porządku:

  Klasa 1 - biblioteka

  Klasa 2 - sala nr 9

  Klasa 3 - sala nr 7

  Klasa 4 - sala gimnastyczna

  Klasa 5 - sala nr 4

  Klasa 6 - sala nr 3

  Klasa 7 - sala nr 6

  Klasa 8 - sala nr 1

  Oddział przedszkolny - sala nr 5

  W celu mniejszego zgromadzenia uczniów przy wejściu głównym prosimy, aby klasy 1 - 4 weszły wejściem przy sali gimnastycznej, natomiast klasy 5 - 8 i oddział przedszkolny wejściem głównym. Będą to tylko spotkania z wychowawcami klas, nie będzie uroczystości zbiorczej. Zgodnie z procedurami prosimy Rodziców o przestrzeganie poleceń pracowników szkoły, zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcję rąk oraz zasłaniane ust i nosa. W miarę możliwości proszę Rodziców o nie wchodzenie do budynku szkoły. 

 • Podręczniki do religii

  Klasa 0 (sześciolatki)

  red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

  Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

  Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

  Klasa I:

  Numer podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20

  red.: A. Frączak, R. Szewczyk, Małgorzata Korzeniewska, ks. Jan Staruchowicz

  Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Klasa II:

  Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13

  red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

  Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Klasa III

  Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14

  red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,

  Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Klasa IV:

  Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

  red.: ks. Mariusz Czyżewski;

  Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Klasa V

  Numer podręcznika: AZ-21-01/18-WA-3/20

   red.: ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska

  Tytuł podręcznika: Bóg nas szuka,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Klasa VI:

  Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14

  red.: ks. Mariusz Czyżewski;

  Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Klasa VII:

  Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12

  Autor: ks. Piotr Tomasik,

  Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie.

  Klasa VIII:

  Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

  Autor: ks. Piotr Tomasik,

  Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

  Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

  Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie.

 • Stypendium szkolne 2020/2021

  W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym informuję, że zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 z sekretariatu szkoły, do której uczeń uczęszcza lub ze strony Gminy Kołbiel. Kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września 2020 r.

  Stypendium nie przysługuje:

  - dzieciom z oddziału przedszkolnego,

  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kołbiel


  Załączniki do pobrania:

  WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_SZKOLNEGO_2015.pdf

  Instrukcja_wypelniania_wniosku_o-stypendium-szkolne123.pdf

  Czynnosc_przetwarzania_stypendium.pdf

 • WAKACJE

  Diękujemy Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce za pracę, zaangażowanie oraz aktywność w roku szkolnym 2019/2020.
  Życzymy udanego i bezpiecznego odpoczynku.

 • Zakończenie roku szkolnego

  Informuję, że ze względu na stan epidemii COVID -19 w Polsce oraz zdalne nauczanie realizowane od 13 marca br. zakończenie roku szkolnego odbędzie się w innej formie niż zawsze.

  Obowiązek odebrania świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego mają jedynie ósmoklasiści, więc oni muszą pojawić się w szkole i potwierdzić swoim podpisem odebranie dokumentu potwierdzającego ukończenia szkoły, natomiast wszyscy pozostali uczniowie nie mają takiego obowiązku, ale jeżeli chcą, to mogą odebrać świadectwo w dniu zakończenia roku szkolnego.

  Wydawanie świadectw odbędzie się przy wejściu do szkoły, proszę więc o zachowanie dystansu oraz założenie maseczki.

  Odbiór świadectw i nagród odbędzie się w następującym porządku:

  klasa VIII - godzina 9.00

  klasa VII - godzina 9.30

  klasa VI - godzina 9.45

  klasa V - godzina 10.00

  klasa IV - godzina 10.15

  klasa III - godzina 10.30

  klasa II - godzina 10.45

  klasa I - godzina 11.00

  Oddział przedszkolny - godzina 11.15

  W załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia roku szkolnego.

  List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020.pdf

 • Prace plastyczne w nauczaniu zdalnym

  Przedstawiamy kolejne prace plastyczne, które zostały wykonane na plastyce w klasie piątej.
  Są to laurki z okazji Dnia Ojca.
   

 • Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

  Z uwagi na ograniczone funkcjonowanie naszej szkoły, na podstawie § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r, poz. 493 z późn. zm.) – poniżej przedstawiam Państwu listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej w naszej szkole.

  Lista_dzieci_przyjetych_do_klasy_I.pdf

 • Dni wolne

  Przypominam, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 10 i 12 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. 
  11 czerwca przypada Boże Ciało, więc życzę wszystkim dobrego i słonecznego kilkudniowego odpoczynku.

  Bądźcie wszyscy zdrowi :)
  Pozdrawiam
  Małgorzata Szostak

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Otwockim

  Szanowni Rodzice i Uczniowie

  Oświata Powiatowa w Otwocku przesyła informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Otwockim.

  Poniżej zamieszczono link do ćwiczeniowej strony demo. Kandydat może się logować do 20.06.2020 roku oraz informację o zasadach składania wniosków  do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Otwockim

  https://trening34.edu.com.pl/kandydat/app/

  INFORMACJA_DLA_KANDYDATOW

 • Dzień Dziecka

  Pierwszy czerwca dzień radosny, kwitną kwiatki, słońce świeci...

  W dniu tak pięknym i wspaniałym życzymy Wam sercem całym

  moc uśmiechu i radości, szczęścia, zdrowia, pomyślności.

   

  Wszystkim dzieciom - uczniom Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce życzymy spełnienia marzeń i dużo zdrowia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

  Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 • 1 czerwca - Dzień Patrona

  1 czerwca - Dzień Patrona

  ,, Biedroneczko, leć do nieba ... "- i biedronka startuje z listka jak z pasa startowego lotniska.

  Przyglądaliście się jej w takim momencie?

  Zaobserwowaliście, jak rozwija skrzydełka?

  A może kiedyś policzyliście jej kropki?

  Podobno ma ich siedem, ale czy każda?

  I dlaczego biedronka jest nazywana bożą krówką?

  I co na to wszystko ksiądz Jan Twardowski nazywany księdzem Janem od biedronki?

  Polecamy wiersz ,, Do nieba "

  Po wiersz tak prosty że każdy zrozumie

  Po krzyżyk zwykły wystrugany z drzewa

  Po wiarę już pewną bo dowodów nie ma

  Biedroneczko, leć do nieba ...

  Postanowiliśmy uczcić niezwykły w  tym roku Dzień Patrona galerią prac uczniów, którzy tak zobrazowali biedronkę księdza Jana Twardowskiego. 

   

  Monika Waszelewska-Kot

 • Komputery dla szkoły w ramach projektu "Zdalna szkoła"

  Nasza szkoła otrzymała w ramach projektu "Zdalna szkoła" 4 nowoczesne laptopy NOTEBOOK ASUS.

  Sprzęt został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom w formie bezpłatnego użyczenia na okres trwania nauki zdalnej. Przekazane komputery pozwolą przetrwać uczniom ten trudny okres i umożliwią zdalną naukę w domu.

  Zakup w całości został sfinansowany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 • Nie próżnujemy i zdalnie pracujemy :)

  Poniżej przedstawiamy prace uczniów klasy 4, 5 które wykonane zostały na plastyce w ramach kształcenia na odległość. Uczniowie w domu wykazują się pracowitością, pomysłami i zdolnościami plastycznymi pod kierunkiem nauczyciela plastyki. Gratulujemy - prace są piękne.

 • Procedury bezpieczeństwa COVID-19

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

  od 25 maja 2020 roku wprowadzam procedury bezpieczeństwa Covid-19 obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.

  Jednocześnie informuję, że zajęcia rewalidacyjne, nauczanie w oddziale przedszkolnym oraz w klasach 1 - 8 odbywać się będzie w dalszym ciągu metodą kształcenia na odległość.

  Od 25 maja indywidualne konsultacje dla uczniów klasy 8 będą możliwe do realizacji na terenie szkoły tylko w sytuacji wyraźnej potrzeby i zgłoszenia się ucznia do nauczyciela danego przedmiotu. Jednak podstawą przygotowań do czerwcowego egzaminu będą konsultacje zdalne, prowadzone przez nauczyciela języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

  Od 1 czerwca będą możliwe na tych samych zasadach - czyli na wyraźne zgłoszenie się ucznia do nauczyciela danego przedmiotu także konsultacje dla wszystkich uczniów klas 1 - 8.

   

  Procedura_bezpieczenstwa_Covid19__SPCzlekowka(1).pdf

  Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_nr_10-19-20_Oswiadczenie_rodzicow.pdf

  Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia_nr_10-19-20_Deklaracja_rodzica.(1).pdf

  Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_nr_10-19-20_Tabela_pomiaru_temperatury.pdf

   

  Małgorzata Szostak

  dyrektor

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce
  Człekówka 62
  05-340 Kołbiel
 • 502-124-774 Dyrektor
  (+25) 757-31-85 Sekretariat

Galeria zdjęć